Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova

Embassy of the Republic of Moldova accredited to the Republic of Bulgaria

A A A

Înregistrarea Asociaţiilor Diasporei on-line

Informaţia despre Asociaţie
Date privind liderul/reprezentantul Asociaţiei Diasporei