Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova

Embassy of the Republic of Moldova accredited to the Republic of Bulgaria

A A A

Evidenţa consulară

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

 

a cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi cu traiul permanent/temporar în străinătate

(dobîndită în Moldova)