Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, Macedonia şi Albania

A A A

Acte notariale

Cetăţenii Republicii Moldova, deţinătorii paşapoartelor de călătorii în străinătate moldoveneşti valabile, pot solicita asistenţă în vederea obţinerii actelor notariale şi anume: procuri, declaraţii, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor.

 

Procură

 

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal şi fără însoţitori la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

 

  • Paşaportul pentru calatorii în străinătate valabil;
  • copia buletinului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau datele din acesta, (numele, prenumele, data şi locul naşterii persoanei, numărul, seria, data şi locul eliberării buletinului, autoritatea emitentă, codul personal din 13 cifre).
  • Cerere întocmită în scris;
  • Bonul de plată ce confirmă achitarea taxei la contul Ambasadei.

 

Precizări referitoare la întocmirea procurilor pentru realizarea dreptului sau obligaţiei de obţinere a documentelor de stare civilă.

 

Ambasada Republicii Moldova în Sofia aduce la cunoştinţa cetăţenilor moldoveni, străini şi apatrizi, că în procesul activităţii organelor de stare civilă din Republica Moldova, legate de perfectarea certificatelor de stare civilă prin reprezentant (naştere, căsătorie, divorţ, schimbarea numelui şi prenumelui etc.) sunt identificate cazuri de imposibilitate în soluţionarea unor cerinţe suplimentare, deoarece procurile eliberate pentru persoanele terţe nu permit acest lucru. Este vorba despre situaţiile legate de rectificările necesare a fi operate în actele de stare civilă concomitent cu eliberarea certificatului de stare civilă respectiv, precum şi de necesitatea schimbării numelui de familie în legătură cu înregistrarea sau completarea actului de divorţ (pentru cei ce sunt în drept de a reveni la numele de familie deţinut pînă la căsătorie).

 

În esenţă, conţinutul majorităţii procurilor formulate, autentificate în modul stabili, oferă dreptul reprezentantului numai de ridicare a documentelor de stare civilă, dar nu şi pentru efectuarea unor modificări sau completări în actele de stare civilă. Astfel, este necesar de menţionat prevederile punctului 95 al intrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin Ordinul Departamentului Tehnologii Informaţionale (în pezent Ministerul Dezvoltării Informaţionale) № 4 din 21 ianuarie 2004, care stipulează, că completarea actului de divorţ este posibilă la cererea unei persoane împuternicite cu necesitatea indicării în procura specială a numelui ales de mandant la înregistrarea divorţului.

 

În acest context, Misiunea Diplomatică solicită ca cetăţenii moldoveni, străini sau apatrizi să ia în consideraţie cele menţionate în cazul întocmirii procurilor la oficiile consulare moldoveneşti sau la notarii din ţara de reşedinţă, pentru împuternicirea persoanelor din Moldova în vederea efectuării rectificărilor în actele de stare civilă la organele de stare civilă moldoveneşti.

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi, persoana responsabilă de exercitarea funcţiilor consulare, la tel. (+3592) 935 60 11 sau e-mail sofia@mfa.gov.md

 

Important:

Procedura de achitare a taxelor pentru acordarea serviciilor consulare se efectuează în exclusivitate, prin intermediul băncii.

 

Certificarea autenticităţii fotocopiilor

 

Cetăţenii Republicii Moldova, deţinătorii paşapoartelor de călătorii în străinătate moldoveneşti valabile, pot solicita asistenţă în vederea certificării autenticităţii fotocopiilor.

 

Pentru certificarea autenticităţii fotocopiilor solicitanţii urmează să se prezinte personal şi fără însoţitori la Ambasadă, prezentînd următoarele documente:

 

  • Paşaportul pentru calatorii în străinătate valabil;
  • Actul în original ce urmează a fi autentificat;
  • Bonul de plată ce confirmă achitarea taxei la contul Ambasadei.

 

Important:

Dacă nu sunteţi posesorul documentului şi solicitaţi certificarea autenticităţii fotocopiilor urmează să prezentaţi procura în baza căreia deţinătorul, Vă împuterniceşte să efectuaţi acest gen de acţiuni.

 

Procedura de achitare a taxelor pentru acordarea serviciilor consulare se efectuează în exclusivitate, prin intermediul băncii.

 

Rechizitele bancare ale Ambasadei
BULGARIA, SOFIA, ул. Гургулят 18 
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 
BIC: CE CB BG SF 
IBAN: BG76 CE CB 9790 1421 93 20 00contul în euro
BG 94 CE CB 9790 1021 93 20 00contul în leve