Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, Macedonia şi Albania

A A A

Cetăţenia

Cetatenia

 

Cetatenia – determina statutul politic al persoanei, relatia acestuia cu statul. 

A fi cetatean nu inseamna numai a avea un act de identitate respectiv.
Cetatenia prevede loialitate si devotament fata de statul sau.

 

In prezent, in Republica Moldova sunt adoptate modificari si completari esentiale la Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 care favorizeaza detinerea de catre cetateanul Republicii Moldova a cetateniei altor state, fapt care a avansat considerabil tara noastra in democratizarea institutiei cetateniei si protectiei dreptului individului.

 

La 18 octombrie 2003 modificarile in acest domeniu au intrat in vigoare. Prin urmare, persoanele care au dobindit anterior cetatenia altor state, vor avea posibilitatea sa profite de ea in mod legal. Iar persoanele carora li s-a retras cetatenia din motivul detinerii cetateniei altui stat sau au renuntat binevol la cetatenia Republicii Moldova, vor redobindi cetatenia pierduta.

 

Originarii din Republica Moldova si urmasii acestora, care detin cetatenia altor state, vor putea dobindi cetatenia Republicii Moldova, pastrind cetatenia detinuta.
In scopul evitarii consecintelor cu caracter juridic, in relatiile cu Republica Moldova, categoria data de persoane va fi recunoscuta numai ca cetateni ai Republicii Moldova. Aceasta, insa, nu restringe drepturile social-politice ale cetatenilor. In completarea celor expuse, expunem prevederile art.25 din Legea cetateniei: „Cetatenii Republicii Moldova, domiciliati legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care poseda legal si cetatenia unui alt stat beneficiaza, in egala masaura, de aceleasi drepturi si indatoriri ca si ceilalti cetateni ai Republicii Moldova.”

 

Cine are dreptul sa Cetatenia Republicii Moldova, pastrand si cetatenia altui stat?

 

In conformitate cu art.12 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobindeasca cetatenia Republicii Moldova prin recunoastere:

 

 • persoanele nascute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai caror parinti sau bunei s-au nascut pe teritoriul numit;
 • persoanele care pina la 28 iunie 1940 au locuit in Basarabia, in Nordul Bucovinei, in tinutul Herta si in RASSM, urmasii lor, daca domicilieaza in mod legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova;
 • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova incepind cu 28 iunie 1940, precum si urmasii lor.

 

Cine are dreptul la cetatenia Republicii Moldova in conditiile naturalizarii?

 

In conformitate cu art.17 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobindeasca cetatenia Republicii Moldova prin neutralizare persoanele:

 

 • domiciliate legal si obisnuit pe teritoiul Republicii Moldova cel putin in ultimii 10 ani sau nu mai putin de 3 ani la parinti sau copii (inclusiv la adoptanti sau adoptati), cetateni ai Republicii Moldova sau casatoriti cu cetateni ai Republicii Moldova de cel putin 3 ani;
 • sau domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani inaintea implinirii virstei de 18 ani;
 • apatrizii sau persoanele recunoscute refugiati, conform prevederilor legii nationale si domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai putin de 8 ani;
 • care cunosc si respecta prevederile Constitutiei;
 • care cunosc limba română in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;
 • care au surse legale de existenta;
 • pierd sau renunta la cetatenia unui alt stat, daca o detin, cu exceptia cazurilor cind pierderea sau renuntarea la cetatenia unui alt stat nu este posibila sau nu poate fi rezonabil ceruta.

 

Important:

Toate actele eliberate de către autorităţile Bulgare, Albaneze sau Macedone se prezintă legalizate şi traduse în limba română conform procedurii stabilite.

 

În cazul deţinerii a actelor de stare civilă eliberate de autorităţile Bulgare, Albaneze sau Macedone care au fost supuse déjà legalizării şi traducerii, urmează să transcrieţi actele respective (pentru a obţine documente eliberate de autorităţile statului nostru) în mod particular sau prin intermediul Ambasadei.

 


Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

Foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Republica Bulgaria, Albania sau Macedonia, care doresc să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la Ambasada Republicii Moldova la Sofia.

 

Pentru examinarea cererii de redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitanţii depun la Ambasadă următoarele acte:

 

 • autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii cu domiciliul permanent în Bulgaria, Albania sau Macedonia, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, precum şi cauza, motivul ce a dus la pierderea cetăţeniei moldoveneşti;
 • adeverinţa de la domiciliu privind componenţa familiei;
 • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia moldovenească sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • actul de identitate;
 • 4 (patru) fotografii de mărimea 4,5 x 3,5 cm;
 • cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 • copia bonului de plată a taxei (10 USD).

 

Toate actele eliberate de organele bulgare urmează a fi traduse în limba română şi legalizate conform procedurii.

 

Important:

Toate actele eliberate de către autorităţile Bulgare, Albaneze sau Macedone se prezintă legalizate şi traduse în limba română conform procedurii stabilite.

În cazul deţinerii actelor de stare civilă eliberate de autorităţile Bulgare, Albaneze sau Macedone care au fost supuse déjà legalizării şi traducerii, urmează să le transcrieţi (pentru a obţine documente eliberate de autorităţile statului nostru) în mod particular sau prin intermediul Ambasadei.

 

Renuntarea la cetatenia Republicii Moldova

 

Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Republica Bulgaria, Albania şi Macedonia luaţi în evidenţă consulară la Ambasadă, cărora s-a acordat plecarea cu domiciliul stabil în străinătate şi doresc să renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile de renunţare la Ambasada.

 

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenie solicitanţii urmează sa depună la Ambasada următoarele acte:

 

 • cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
 • autobiografia, în 3 exemplare, în care se indică datele de la naştere şi până la data depunerii cererii, inclusiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia actuală şi cele precedente, locurile de studii, anii înmatriculării şi absolvirii, locurile de muncă, anii angajării şi concedierii, data plecării în Bulgaria, Albania sau Macedonia data şi temeiul primirii permisului de şedere, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent în ţările menţionate, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 • certificatul privind componenta familiei;
 • adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei bulgare, albaneze sau macedonene;
 • buletin intern bulgar, albanez sau macedon;
 • paşaportul;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de casatore sau divorţ;
 • certificatele de naştere a copiilor minori;
 • patru fotografii de mărimea 4,5cm x 3,5cm (mate);
 • atunci când copiii în vârstă de la 14 până la 18 ani doresc să renunţe la cetăţenie împreună cu unul din părinţi sau ambii, solicitanţii urmează să prezinte  declaraţia autentificată şi legalizată conform procedurii a consimtamintului de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova;
 • Declaraţia celuilalt părinte, privind consimţământul la renunţarea cetăţeniei Republicii Moldova de câtre copilul sau minor împreuna cu celalalt părinte.

 

Important:

Toate actele eliberate de către autorităţile Bulgare, Albaneze sau Macedone se prezintă legalizate şi traduse în limba română conform procedurii stabilite.

În cazul deţinerii a actelor de stare civilă eliberate de autorităţile Bulgare, Albaneze sau Macedonene, care au fost supuse deja legalizării şi traducerii, urmează să fie transcrise în registrele de stare civilă a Republicii Moldova pentru eliberarea actelor respective moldoveneşti.

 

Procedura de achitare a taxelor pentru acordarea serviciilor consulare vor fi efectuate în exclusivitate, prin intermediul băncii.

 

Rechizitele bancare ale Ambasadei
BULGARIA, SOFIA, ул. Гургулят 18 
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 
BIC: CE CB BG SF 
IBAN: BG76 CE CB 9790 1421 93 20 00contul în euro
BG 94 CE CB 9790 1021 93 20 00contul în leve