Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, Macedonia şi Albania

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxe consulare și taxele aferente

începând cu 01.01.2023 

Nr.

crt.

Serviciul consular

Taxa ASP (euro)

Taxa consulară (euro)

Taxa aferentă (euro)

Total

 

(euro)

 

I. Perfectarea vizelor

 

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

0

20

2

Tip B - viză de tranzit

40

0

40

3

Tip C – viză de scurtă ședere

40

0

40

4

Tip D – viză de lungă ședere

40

0

40

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente

 

 

1

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova:

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

 

31

68

 

 

20

20

 

 

11

11

 

 

62

99

1.1

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta până la 12 ani:

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

 

 

31

54

 

 

 

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

31

54

1.2

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta de la 12 pînă la 18 ani:

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

 

 

31

68

 

 

 

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

31

68

1.3

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu:

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

 

 

 

31

54

 

 

 

 

20

20

 

 

 

 

11

11

 

 

 

 

62

85

1.4

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent:

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

 

 

 

31

54

 

 

 

 

20

20

 

 

 

 

11

11

 

 

 

 

62

85

2

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova:

a)      20 zile c lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

 

6

19

 

 

15

15

 

 

9

11

 

 

30

45

2.1

Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, inclusiv provizoriu, pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (în procesul de obținere a unui nou buletin de identitate, inclusiv provizoriu sau/și pașaport)

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

2.2

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu pentru cetățeanul RM

 

3

 

15

 

8

 

26

2.3

Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (RA de generația I sau II) în schimbul celei declarate pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului de a o preschimba:

a)      20 zile c lucrătoare;

b)      5 zile lucrătoare.

 

 

 

 

2

6

 

 

 

 

15

15

 

 

 

 

9

11

 

 

 

 

26

32

2.4

Înregistrarea la domiciliu şi/sau la reşedinţa temporară

1

15

5

21

2.5

Înregistrarea la domiciliu şi/sau la reşedinţa temporară concomitent cu radierea din evidenţă de pe adresa anterioară

2

15

5

22

2.6

Modificarea, rectificarea, competarea adresei de domiciliu și/sau de reședința temporară

1

15

5

21

2.7

Radierea din evidenţa la domiciliu şi/sau la reşedinţa temporară la cererea solicitantului, a proprietarului sau a coproprietarilor locuinței, proprietate private

1

15

5

21

3

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv:

a)      30 zile lucrătoare;

b)      5 zile lucrătoare.

 

 

 

7

21

 

 

 

75

75

 

 

 

20

20

 

 

 

102

116

4

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a pensionarului beneficiar de pensie pentru limită de vârstă în condițiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii sau a persoanei cu dezabilitate severă sau accentuată:

20 zile lucrătoare.

7

75

20

102

5

Eliberarea titlului de călătorie

10

5

15

 

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

 

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei corespunzătoare

5

5

10

2

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei corespunzătoare

150

20

170

3

Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței corespunzătoare

5

5

10

4

Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

25

0

25

5

Eliberarea adeverinței privind dobîndirea/ redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova

5

0

5

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

25

0

25

7

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere:

1)      în temeiul prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024/2000

2)      în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

 

 

6

 

24

 

 

5

 

5

 

 

 

5

 

5

 

 

16

 

34

 

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

 

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

25

20

45

2

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

125

20

145

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este supus unei măsuri de ocrotire judiciare, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

25

20

45

4

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

75

20

95

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

10

5

15

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

10

10

20

7

Înregistrarea faptului recunoașterii paternității, în baza declarației comune a părinților copilului

0

0

0

8

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă:

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

 

6

17

 

 

15

15

 

 

 

5

5

 

 

26

37

9

Eliberarea certificatului privind starea civilă:

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

4

11

 

15

15

 

 

5

5

 

24

31

10

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială:

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

6

17

 

15

15

 

 

5

5

 

26

37

11

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui:

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

 

5

14

 

 

15

15

 

 

 

5

5

 

 

25

34

12

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă:

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

 

4

13

 

 

15

15

 

 

 

5

5

 

 

24

33

13

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă:

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

6

17

 

15

15

 

 

5

5

 

26

37

14

Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul de stare civilă):

a)      20 zile lucrătoare

b)      5 zile lucrătoare

 

 

3

9

 

 

15

15

 

 

 

5

5

 

 

23

29

15

Eliberarea copiei de pe document aflat la păstrare în depozitul de arhivă (pentru un document)

 

3 zile lucrătoare

 

 

 

1

 

 

 

15

 

 

 

 

5

 

 

 

21

 

V. Îndeplinirea actelor notariale

 

1

Autentificarea procurii:

a)   în numele persoanei fizice

b)   în numele persoanei juridice

 

15

30

 

0

0

 

15

30

2

Autentificarea testamentului

15

0

15

3

Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

50

5

55

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

25 (pentru fiecare lună)

5

30

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

5

0

5

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

1 (pentru

o pagină)

0

1

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele

5 (pentru

o pagină)

5

10

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie

     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

 

10

 

5

7,5

 

 

0

 

0

0

 

 

10

 

5

7,5

9

Primirea documentelor spre păstrare

10 (pentru fiecare lună)

0

10

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

5

0

5

11

Întocmirea actului privind protestele de mare

15

0

15

12

Asigurarea probelor

25

0

25

13

Alte acte notariale

25

0

25

 

VI. Supralegalizarea consulară

 

 

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

     a) pentru persoane fizice

     b) pentru persoane juridice

 

 

 

15

30

 

 

 

5

5

 

 

 

20

35

 

VII. Alte acţiuni consulare

 

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

15

5

20

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte

15

5

20

       

Încasarea taxelor consulare

Achitarea serviciilor consulare se efectuează pe contul Ambasadei în euro, prin transfer bancar. Taxa consulară se încasează anticipat, pînă la efectuarea acţiunii consulare. Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului achitat. Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu se acceptă.

Rechizitele bancare ale Ambasadei

BULGARIA, SOFIA, ул. Гургулят 18       

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА        

BIC: CE CB BG SF  

IBAN: BG76 CE CB 9790 1421 93 20 00   

IMPORTANT!!! 

 *Serviciile consulare SCUTITE de taxă consulară

Taxa consulară nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

 

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

 • cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată. 

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. 

Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Notă: Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.